Department

Home Archive - seminaria katedry/zakładu

SHOW EVENTSEMAILPrint

seminaria katedry/zakładu - Archive

seminaria katedry/zakładu
seminaria naukowe Katedry/Zakładu Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Data Tytuł Miejsce
13-03-2019
godz. 09:00
R. Oleszek "Obliczenia statyczne konstrukcji mostowych dawniej i dziś" sala 233C GIL
03-04-2019
godz. 09:00
K. Hetmański "Uwagi o metodzie przemieszczeń w statyce i dynamice konstrukcji prętowych" sala 233C GIL
10-04-2019
godz. 10:30
J. Pełczyński "Wpływ niepewności parametrów na wyniki obliczeń konstrukcji inżynierskich" sala 233C GIL
11-12-2019
godz. 15:15
S. Dudziak "Analiza numeryczna deformacji konstrukcji żelbetowych ... " sala 233C GIL
07-10-2020
godz. 12:15 - godz. 14:00
I. Wójcik-Grząba. "Numeryczne kształtowanie konstrukcji przekryć cięgnowych" MS-Teams
21-10-2020
godz. 12:15
S. Czarnecki, T. Łukasiak, Projektowanie mikrostruktur auksetycznych występujących w dwu... MS-Teams
28-10-2020
godz. 12:00
Z, Kacprzyk, P. Czumaj, S. Dudziak, Modelowanie konstrukcji budowlanych MS-Teams
13-11-2020
godz. 12:00
T. Lewiński, S.Czarnecki, "Teorie prętów prostych i pryzmatycznych uwzględniające spaczenie..." MS-Teams
02-12-2020
godz. 12:00
I. Kamińska "Modelowanie sprężystości, plastyczności i uszkodzenia w betonie za pomocą funkcji .." MS-Teams
09-12-2020
godz. 12:00
G. Dzierżanowski "Uwagi na temat optymalizacji powłok" MS-Teams
13-01-2021
godz. 12:00
S. Jemioło "Pseudo-hipersprężystość i jej zgodność z drugą ..." MS-Teams
20-01-2021
godz. 12:00 - godz. 14:00
S. Dudziak "Program Dlubal RFEM. Zastosowanie do analizy zwichrzenia belek stalowych" MS-Teams
28-04-2021
godz. 10:15
S. Spodzieja "Wymiarowanie elementów ściskanych z uwzględnieniem wyboczenia ..." MS-Teams
19-05-2021
godz. 12:15 - godz. 14:00
I. Wójcik-Grząba "Stateczność konstrukcji stalowych w świetle Eurokodu 3" MS-Teams
02-06-2021
godz. 08:30
B. Grzeszykowski "Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na ciągliwość ..." MS-Teams
27-10-2021
godz. 12:15
K. Józefiak "Modelowanie konstytutywnych właściwości gruntów jako podłoża betonowych ..." MS-Teams
09-03-2022
godz. 16:00
K. Bołbotowski - "Optymalne projektowanie membran" MS-Teams
25-05-2022
godz. 12:00
M. Ostoja-Starzewski - Random Fields in Continuum Mechanics sala 233C GIL
12-10-2022
godz. 12:15
T. Lewiński, Statyka i utrata stateczności prętów prostych sala 233C GIL
19-10-2022
godz. 12:15
T. Lewiński, Statyka i utrata stateczności prętów prostych, cd. sala 233C GIL

Page 4 of 4