Department

Home Archive - MS-Teams

SHOW EVENTSEMAILPrint

MS-Teams - Archive

Data Tytuł Miejsce
07-10-2020
godz. 12:15 - godz. 14:00
I. Wójcik-Grząba. "Numeryczne kształtowanie konstrukcji przekryć cięgnowych" MS-Teams
21-10-2020
godz. 12:15
S. Czarnecki, T. Łukasiak, Projektowanie mikrostruktur auksetycznych występujących w dwu... MS-Teams
28-10-2020
godz. 12:00
Z, Kacprzyk, P. Czumaj, S. Dudziak, Modelowanie konstrukcji budowlanych MS-Teams
13-11-2020
godz. 12:00
T. Lewiński, S.Czarnecki, "Teorie prętów prostych i pryzmatycznych uwzględniające spaczenie..." MS-Teams
02-12-2020
godz. 12:00
I. Kamińska "Modelowanie sprężystości, plastyczności i uszkodzenia w betonie za pomocą funkcji .." MS-Teams
09-12-2020
godz. 12:00
G. Dzierżanowski "Uwagi na temat optymalizacji powłok" MS-Teams
13-01-2021
godz. 12:00
S. Jemioło "Pseudo-hipersprężystość i jej zgodność z drugą ..." MS-Teams
20-01-2021
godz. 12:00 - godz. 14:00
S. Dudziak "Program Dlubal RFEM. Zastosowanie do analizy zwichrzenia belek stalowych" MS-Teams
28-04-2021
godz. 10:15
S. Spodzieja "Wymiarowanie elementów ściskanych z uwzględnieniem wyboczenia ..." MS-Teams
19-05-2021
godz. 12:15 - godz. 14:00
I. Wójcik-Grząba "Stateczność konstrukcji stalowych w świetle Eurokodu 3" MS-Teams
02-06-2021
godz. 08:30
B. Grzeszykowski "Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na ciągliwość ..." MS-Teams
27-10-2021
godz. 12:15
K. Józefiak "Modelowanie konstytutywnych właściwości gruntów jako podłoża betonowych ..." MS-Teams
09-03-2022
godz. 16:00
K. Bołbotowski - "Optymalne projektowanie membran" MS-Teams