Department

Home
Nagrody Naukowe Komitetu Mechaniki PAN PDF Print E-mail
18 listopada 2022 roku w IPPT PAN miała miejsce ceremonia wręczenia Nagród Naukowych Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego.

Nagrody przyznawane są przez Komitet Mechaniki PAN młodym pracownikom nauki za prace opublikowane przez nich przed ukończeniem 35. roku życia. Wyróżnikiem Nagrody jest wymóg opublikowania przez każdego kandydata co najmniej jednej samodzielnej publikacji naukowej, a przy ocenie wniosków szczególnie istotny jest poziom naukowy i jakość prac indywidualnych.

Nagrody przyznawane są od 1999 roku. W tym okresie tę prestiżową nagrodę otrzymało już 50 młodych badaczy, w tym wielu pracowników IPPT PAN.

Decyzją Komitetu Mechaniki PAN nagrody za rok 2021 otrzymali:

dr inż. Karol Bołbotowski (Politechnika Warszawska) - nagroda I. stopnia,
dr inż. Paweł Baranowski (Wojskowa Akademia Techniczna) - nagroda II. stopnia,
dr inż. Paweł Gil (Politechnika Rzeszowska) - nagroda III. stopnia.

Podczas posiedzenia Komitetu Mechaniki PAN prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, zastępca przewodniczącego Komitetu, wręczył dyplom laureatowi nagrody I. stopnia dr. Karolowi Bołbotowskiemu i złożył mu życzenia dalszych sukcesów. Zgodnie z tradycją, laureat wygłosił referat pt. Elastic bodies and structures of the optimum form, material distribution, and anisotropy, w którym przedstawił swoje nagrodzone prace.