Department

Home
Department of Structural Mechanics and Computer Aided Engineering
Ś.P. Krzysztof Zbigniew Hetmański (1958-2020)-wspomnienie PDF Print E-mail
phoca thumb s sem kh00Krzysztof Hetmański urodził się 24 października 1958 r. Obdarzony wybitną inteligencją lecz naznaczony przez los słabym zdrowiem, w czasie studiów (lata 1976-1980) na Wydziale Inżynierii Lądowej wielokrotnie chorował. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia przerwał studia na jesieni 1980 r. na początku semestru dyplomowego a następnie kilka razy wznawiał a potem znów rezygnował. Mimo nękających Go chorób Krzysztof uzyskał w 1988 r. stopień magistra inżyniera budownictwa (specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji) na podstawie pracy magisterskiej pt.:
Uściślony trójkątny element skończony płyty o średniej grubości. Promotorem był Andrzej Gomuliński (wówczas docent PW) a konsultantem Wojciech Gilewski (wówczas adiunkt PW). Recenzję opracował prof. Zbigniew Kączkowski. W pracy tej Krzysztof znalazł błąd merytoryczny w budowie elementu trójkątnego płytowego zaproponowanego przez prof. Kączkowskiego i zaproponował własną wersję tego elementu. Niestety, wyniki tej pracy nie zostały opublikowane.
Read more...
 
Higher order weighted Sobolev spaces on the real line for strongly degenerate weights. Application to variational problems in elasticity of beams PDF Print E-mail
Karol Bołbotowski, Higher order weighted Sobolev spaces on the real line for strongly degenerate weights. Application to variational problems in elasticity of beams,
Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol 488, 2020, str 58,

 
Optimal archgrids revisited: variational approach and numerical methods PDF Print E-mail
T. Lewiński, R. Czubacki, G. Dzierżanowski, T. Sokół, Optimal archgrids revisited: variational approach and numerical methods. pp 196-201 in: Xu Guo and Hai Huang, Eds. Advances in Structural and Multidisciplinary Optimization, Proceedings of the 13th World Congress of Structural and Topology Optimization (WCSMO 13). Dalian University of Technology Electronic & Audio-visual Press. Dalian, 2019; ISBN: 978-7-89437-207-9.

online>>

 
Modelling of Multi-Storey Frame Interacting with Rigid Core of the Building PDF Print E-mail
Z. Kacprzyk, P. Czumaj, Modelling of Multi-Storey Frame Interacting with Rigid Core of the Building, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 661, Number 1

Abstract
Impact of bar incompressibility assumption on frames has been analysed in this paper. It has been shown, that in some cases of high buildings, where rigid core is surrounded by set of bars, assumption of columns incompressibility is justified. With compressible bars, significant bending moments occurs on beams connected to core of the building.

on-line>>
 
Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej ... PDF Print E-mail
Projekt badawczy:

Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne.
Kierownik projektu: prof. Tomasz Lewiński,
zgłoszony w konkursie NCN OPUS 17, panel ST8, zajął miejsce 6, por. https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17
i został zaakceptowany do realizacji w ramach umowy nr UMO-2019/33/B/ST8/00325.
Okres realizacji: 2020-2022 (36 miesięcy) Przyznane środki: 722 720 zł
 
Workshop on Engineering Optimization 2019 PDF Print E-mail
Udział pracowników Zakładu w konferencji:

Workshop on Engineering Optimization 2019
IPPT PAN, Warszawa, 4 listopada 2019
Org. przez: dr B.Błachowski, P.Tauzowski

Referaty wygłoszone przez pracowników Zakładu:
S.Czarnecki, Stress based methods in topology optimization: Isotropic Material Design and Young Modulus Design.

C.Graczykowski, T.Lewiński, Applications of Michell’s Theory in Design of High-rise Buildings, Large-scale Roofs and Long-span Bridges.

T. Lewiński, K. Bołbotowski, S. Czarnecki, R. Czubacki, G. Dzierżanowski, T. Łukasiak, T. Sokół, P. Wawruch, Least weight trusses and least compliant bodies. Optimal layout problems, recovery of underlying microstructure and first steps towards 3D printing.

T. Sokół, Exact analytical solution of Michell cantilever on circular support for unequal permissible stresses in tension and compression.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 24