Department

Home
Department of Structural Mechanics and Computer Aided Engineering
SSTA 2017 PDF Print E-mail
T.Lewiński, S.Czarnecki, R.Czubacki and T.Sokół, Topology and material optimization of plates and shells, byl jednym z referatów plenarnych konf. Shell Structures: Theory and Applications (SSTA 2017), Gdańsk, 11-13 X , 2017

i ukazal sie drukiem

T.Lewiński, S.Czarnecki, R.Czubacki and T.Sokół, Topology and material optimization of plates and shells, pp. 19-29 in: W.Pietraszkewicz and W.Witkowski (Eds.) Shell Structures: Theory and Applications. Vol.4. Proc.of the 11th Conference “Shell Structures: Theory and Applications” (SSTA 2017), October 11-13, 2017 . CRC Press. Taylor&Francis Group Boca Raton, London, New York, London 2018
 
Złoty Promotor Budownictwa dla dr Anny Jankowskiej PDF Print E-mail
Informujemy, że Pani dr inż. Anna Jankowska otrzymała tytuł "Złotego Promotora Budownictwa".
"Jest to wyraz naszego najwyższego uznania za Pani w szczególności niestrudzoną działalność związaną z organizacją i merytoryczną opiekię nad Olimpiadami Wiedzy Budowlanej. Ta wspaniała inicjatywa przyczynia się walnie do budzenia i rozwijania zainteresowania budownictwem u młodzieży, tworząc bazę do dobrego przygotowania przyszłych inżynierów."
Więcej>>
 
Nagroda Rektora PW PDF Print E-mail
Nagroda Zespołowa I st. Rektora PW za osiągnięcia naukowe w ra. 2015/2016 przyznana zespołowi:  S.Czarnecki, R.Czubacki, T. Lewińskim, T.Sokół, P.Wawruch dnia  2 X 2017 r. (Rektor PW: prof. Jan Szmidt)
 
Referaty na CMM 2017 PDF Print E-mail
Referaty wygloszone i opublikowane przez pracowników Zakładu MBiZI na konferencji 22 nd Int.Conf Computer Methods in Mechanics, 13-16 września 2017, Lublin:

S. Czarnecki, T. Lewiński, On material design by the Pareto optimal choice of elastic moduli distribution, CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017, Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T., Book of Abstracts MS01-1, ISBN 978-83-7947-264-2

T. Łukasiak, Multi-parameter underlying micro-structures in the FE inverse homogenization process towards extreme isotropic composites. CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017 Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T., Book of Abstracts MS01-3. ISBN 978-83-7947-264-2

R. Czubacki. Material orientation design of planar structures with prescribed anisotropy classes. CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017 Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T., Book of Abstracts MS01-9. ISBN 978-83-7947-264-2

S. Czarnecki, T. Lewiński, T.Łukasiak, P.Wawruch, Design of additively manufacturable least compliant structures, CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017, Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T., Book of Abstracts MS01-19. ISBN 978-83-7947-264-2

G. Dzierżanowski, Customizing the engineering moduli of elascticity in the context of structural optimization. CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017 Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T., Book of Abstracts MS01-25. ISBN 978-83-7947-264-2

T. Sokół, An improved ground structure method with adjusted displacements in empty zones. CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017 Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T., Book of Abstracts MS01-43. ISBN 978-83-7947-264-2
 
The Isotropic and Cubic Material Designs. Recovery of the Underlying Microstructures Appearing in the Least Compliant Continuum Bodies PDF Print E-mail
S. Czarnecki, T. Łukasiak, T. Lewiński
The Isotropic and Cubic Material Designs. Recovery of the Underlying Microstructures Appearing in the Least Compliant Continuum Bodies
Materials 2017, 10(10), 1137; doi:10.3390/ma10101137

Abstract
The paper discusses the problem of manufacturability of the minimum compliance designs of the structural elements made of two kinds of inhomogeneous materials: the isotropic and cubic. In both the cases the unit cost of the design is assumed as equal to the trace of the Hooke tensor. The Isotropic Material Design (IMD) delivers the optimal distribution of the bulk and shear moduli within the design domain. The Cubic Material Design (CMD) leads to the optimal material orientation and optimal distribution of the invariant moduli in the body made of the material of cubic symmetry. The present paper proves that the varying underlying microstructures (i.e., the representative volume elements (RVE) constructed of one or two isotropic materials) corresponding to the optimal designs constructed by IMD and CMD methods can be recovered by matching the values of the optimal moduli with the values of the effective moduli of the RVE computed by the theory of homogenization. The CMD method leads to a larger set of results, i.e., the set of pairs of optimal moduli. Moreover, special attention is focused on proper recovery of the microstructures in the auxetic sub-domains of the optimal designs.
 
Non-linear shape functions over time in the space-time finite element method PDF Print E-mail
Z. Kacprzyk
Non-linear shape functions over time in the space-time finite element method
XXVI R-S-P Seminar 2017, avaible online: DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711700072

Abstract

This work presents a generalisation of the space-time finite element method proposed by Kączkowski in his seminal of 1970's and early 1980's works. Kączkowski used linear shape functions in time. The recurrence formula obtained by Kączkowski was conditionally stable. In this paper, non-linear shape functions in time are proposed.
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 12 of 24