Department

Skład Katedry/Zakładu
1 Karol Bołbotowski mgr inż. 22 234 6382
2 Sławomir Czarnecki dr hab. inż. 22 234 6382
3 Sławomir Dudziak mgr inż. 22 234 6387
4 Ireneusz Czmoch dr inż. 22 234 6540
5 Radosław Czubacki mgr inż.
6 Przemysław Czumaj mgr inż.
7 Grzegorz Dzierżanowski dr hab. inż., prof. PW 22 234 6516
8 Krzysztof Hetmański dr inż.
9 Zbigniew Kacprzyk dr inż. 22 8255 640
10 Zofia Kozyra dr inż. 22 234 6431
11 Tomasz Lewiński prof. dr hab. inż. 22 234 6379
12 Tomasz Łukasiak dr inż. 22 234 6524
13 Szymon Spodzieja mgr inż.
14 Tomasz Sokół dr inż. 22 8257508