Home
Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Ś.P. Krzysztof Zbigniew Hetmański (1958-2020)-wspomnienie PDF Drukuj Email
phoca thumb s sem kh00Krzysztof Hetmański urodził się 24 października 1958 r. Obdarzony wybitną inteligencją lecz naznaczony przez los słabym zdrowiem, w czasie studiów (lata 1976-1980) na Wydziale Inżynierii Lądowej wielokrotnie chorował. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia przerwał studia na jesieni 1980 r. na początku semestru dyplomowego a następnie kilka razy wznawiał a potem znów rezygnował. Mimo nękających Go chorób Krzysztof uzyskał w 1988 r. stopień magistra inżyniera budownictwa (specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji) na podstawie pracy magisterskiej pt.:
Uściślony trójkątny element skończony płyty o średniej grubości. Promotorem był Andrzej Gomuliński (wówczas docent PW) a konsultantem Wojciech Gilewski (wówczas adiunkt PW). Recenzję opracował prof. Zbigniew Kączkowski. W pracy tej Krzysztof znalazł błąd merytoryczny w budowie elementu trójkątnego płytowego zaproponowanego przez prof. Kączkowskiego i zaproponował własną wersję tego elementu. Niestety, wyniki tej pracy nie zostały opublikowane.
Więcej…
 
T. LEWIŃSKI, On Cherkaev–Lurie–Milton theorem in the plane problems of linear elasticity PDF Drukuj Email
T. Lewiński, On Cherkaev–Lurie–Milton theorem in the plane problems of linear elasticity, Arch. Mech. 74 (4), 319–339, 2022,
DOI: 10.24423/aom.4083

Abstract
The paper delivers a full justification of the Cherkaev–Lurie–Milton theorem in application to the elasticity problem of in-plane loaded plates, 2D periodic
elastic composites, elasticity of thin plates subjected to transverse loads as well as in-plane periodic thin plates in bending. The theorem is treated as natural extension
of Michell’s result on 2D elasticity and the Gauss–Bonnet formula applied to the deflection surface of a thin plate subject to bending.
 
Złota kreda PDF Drukuj Email
Złota kreda dla prof. Tomasza Lewińskiego
zlota kreda tl 2015 01 m
 
prof. Tomasz Lewiński ponownie na liście "Stanford Top 2% world scientists" PDF Drukuj Email
W zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021  prof. Tomasz Lewiński znalazł się jako jedyny pracownik naszego wydziału.

Ranking TOP 2% opracowano na podstawie dorobku naukowego poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Informacja na stronie Politechniki Warszawskiej>>.
 
Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii. PDF Drukuj Email
Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt.:
Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii.
Kierownik: mgr inż. Karol Bołbotowski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej,
środki przyznane: 135 060 zł,
zajął 4. miejsce spośród 126 projektów złożonych w ramach konkursu: PRELUDIUM, Panel ST8 (data ogłoszenia: 15 IX 2015 r.). Do drugiego etapu zakwalifikowano 60 wniosków; do finansowania skierowano 29 wniosków.

Projekt ten będzie wykonywany w ramach umowy: UMO-2015/19/N/ST8/00474 zawartej w dniu 23 sierpnia 2016 r. pomiędzy NCN a Politechniką Warszawską.
Nr projektu: 2015/19/N/ST8/00474, Okres realizacji: 23.08.2016-22.08. 2019
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 29