Department

Home
Department of Structural Mechanics and Computer Aided Engineering
Ś.P. Krzysztof Zbigniew Hetmański (1958-2020)-wspomnienie PDF Print E-mail
phoca thumb s sem kh00Krzysztof Hetmański urodził się 24 października 1958 r. Obdarzony wybitną inteligencją lecz naznaczony przez los słabym zdrowiem, w czasie studiów (lata 1976-1980) na Wydziale Inżynierii Lądowej wielokrotnie chorował. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia przerwał studia na jesieni 1980 r. na początku semestru dyplomowego a następnie kilka razy wznawiał a potem znów rezygnował. Mimo nękających Go chorób Krzysztof uzyskał w 1988 r. stopień magistra inżyniera budownictwa (specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja: Teoria Konstrukcji) na podstawie pracy magisterskiej pt.:
Uściślony trójkątny element skończony płyty o średniej grubości. Promotorem był Andrzej Gomuliński (wówczas docent PW) a konsultantem Wojciech Gilewski (wówczas adiunkt PW). Recenzję opracował prof. Zbigniew Kączkowski. W pracy tej Krzysztof znalazł błąd merytoryczny w budowie elementu trójkątnego płytowego zaproponowanego przez prof. Kączkowskiego i zaproponował własną wersję tego elementu. Niestety, wyniki tej pracy nie zostały opublikowane.
Read more...
 
XXVIII LSCE Lightweight Structurse in Civil Engineering Contemporary Problems PDF Print E-mail
Referaty naszych pracowników na konferencji:

R. Czubacki, T. Lewiński, Stability analysis of straight elastic bars of atypical cross-sections. In: K.Rzeszut, R. Studziński, J. Szafran (Eds.) XXVIII LSCE Lightweight Structurse in Civil Engineering Contemporary Problems, p. 47-48, Book of Abstracts. The Conference organized by Polish Chapters of International Association for Shell and Spatial Structures, Poznań University of Technology, Faculty of Civil and Transport Engineering. Poznań, 1st – 2nd of December 2022.

R. Czubacki, T. Lewiński, Axial and lateral buckling of straight elastic bars of atypical cross-sections. In: K.Rzeszut, R. Studziński, J. Szafran (Eds.) XXVIII LSCE Lightweight Structurse in Civil Engineering Contemporary Problems, p.49-52. Book of Abstracts. The Conference organized by Polish Chapters of International Association for Shell and Spatial Structures, Poznań University of Technology, Faculty of Civil and Transport Engineering. Poznań, 1st – 2nd of December 2022.
 
Złota kreda PDF Print E-mail
Złota kreda dla prof. Tomasza Lewińskiego
zlota kreda tl 2015 01 m
 
Nagrody Naukowe Komitetu Mechaniki PAN PDF Print E-mail
18 listopada 2022 roku w IPPT PAN miała miejsce ceremonia wręczenia Nagród Naukowych Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego.

Nagrody przyznawane są przez Komitet Mechaniki PAN młodym pracownikom nauki za prace opublikowane przez nich przed ukończeniem 35. roku życia. Wyróżnikiem Nagrody jest wymóg opublikowania przez każdego kandydata co najmniej jednej samodzielnej publikacji naukowej, a przy ocenie wniosków szczególnie istotny jest poziom naukowy i jakość prac indywidualnych.

Nagrody przyznawane są od 1999 roku. W tym okresie tę prestiżową nagrodę otrzymało już 50 młodych badaczy, w tym wielu pracowników IPPT PAN.

Decyzją Komitetu Mechaniki PAN nagrody za rok 2021 otrzymali:

dr inż. Karol Bołbotowski (Politechnika Warszawska) - nagroda I. stopnia,
dr inż. Paweł Baranowski (Wojskowa Akademia Techniczna) - nagroda II. stopnia,
dr inż. Paweł Gil (Politechnika Rzeszowska) - nagroda III. stopnia.

Podczas posiedzenia Komitetu Mechaniki PAN prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, zastępca przewodniczącego Komitetu, wręczył dyplom laureatowi nagrody I. stopnia dr. Karolowi Bołbotowskiemu i złożył mu życzenia dalszych sukcesów. Zgodnie z tradycją, laureat wygłosił referat pt. Elastic bodies and structures of the optimum form, material distribution, and anisotropy, w którym przedstawił swoje nagrodzone prace.
 
Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii. PDF Print E-mail
Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt.:
Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych - ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii.
Kierownik: mgr inż. Karol Bołbotowski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej,
środki przyznane: 135 060 zł,
zajął 4. miejsce spośród 126 projektów złożonych w ramach konkursu: PRELUDIUM, Panel ST8 (data ogłoszenia: 15 IX 2015 r.). Do drugiego etapu zakwalifikowano 60 wniosków; do finansowania skierowano 29 wniosków.

Projekt ten będzie wykonywany w ramach umowy: UMO-2015/19/N/ST8/00474 zawartej w dniu 23 sierpnia 2016 r. pomiędzy NCN a Politechniką Warszawską.
Nr projektu: 2015/19/N/ST8/00474, Okres realizacji: 23.08.2016-22.08. 2019
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 29