Department

Home Archive - seminaria katedry/zakładu

SHOW EVENTSEMAILPrint

seminaria katedry/zakładu - Archive

seminaria katedry/zakładu
seminaria naukowe Katedry/Zakładu Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Data Tytuł Miejsce
08-04-2009
godz. 14:15
Zagadnienia optymalizacji, prof. Tomasz Lewiński GIL
13-05-2009
Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji - prof. Tomasz Lewiński GIL
21-10-2009
godz. 13:15
Sprawozdanie z konferencji "Nauki Ścisłe w Technice" - dr Tomasz Łukasiak sala 101 GIL
04-11-2009
godz. 13:15
Analiza nośności żelbetowych pokryw studni kanalizacji kablowej. Modelowanie MES i badania ... sala 18A - GIL
18-11-2009
godz. 13:30
Nowa(?) metoda rozwiązywania równań różniczkowych o zmiennych współczynnikach - prof. G. Jemielita sala 18A - GIL
02-12-2009
godz. 13:15
Zmodyfikowana Metoda Elementów Czasoprzestrzennych (MECZ) - prof. Zbigniew Kączkowski sala 18A - GIL
16-12-2009
godz. 13:15
Optymalizacja topologiczna z ograniczeniem naprężeniowym - dr Miroslaw Mrzygłód sala 101 GIL
23-02-2010
godz. 15:15
On variational principles for inelastic media and the evolution of microstructures-prof. Klaus Hacki sala 101 GIL
13-05-2010
godz. 16:00
Sprawozdanie z kursu -Nonlinear Computational Solid and Structural Mechanics - dr Marta Sitek sala 18A - GIL
24-11-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (1)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
01-12-2010
godz. 14:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (2)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
08-12-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (3)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
15-12-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (4)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
05-01-2011
godz. 13:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (5)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
12-01-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (5)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
19-01-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (6)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
26-01-2011
godz. 12:30
Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation - dr Felicja Okulicka-Dłużewska sala 233C GIL
02-02-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (7)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
09-02-2011
godz. 12:30
Wstęp do analizy izogeometrycznej - mgr Zbigniew Trybocki sala 233C GIL
27-05-2011
godz. 11:00
Seminarium ws. dydaktyki KMBiZI sala 233C GIL

Page 1 of 4