Department

Home Archive - seminaria katedry/zakładu

SHOW EVENTSEMAILPrint

seminaria katedry/zakładu - Archive

seminaria katedry/zakładu
seminaria naukowe Katedry/Zakładu Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Data Tytuł Miejsce
03-12-2014
godz. 10:15 - godz. 12:00
Ujęcie wariacyjne liniowej teorii sprężystych prętów ... mgr inż. K. Bołbotowski sala 233C GIL
10-12-2014
godz. 10:15 - godz. 12:00
Ujęcie wariacyjne liniowej teorii sprężystych prętów ... mgr inż. K. Bołbotowski sala 233C GIL
28-01-2015
godz. 12:15
Identyfikacja parametrów statycznych i dynamicznych ... dr inż. Z. Kozyra sala 233C GIL
22-04-2015
godz. 10:30
Analiza izogeometryczna w metodzie elementów ... Z. Kacprzyk sala 233C GIL
06-05-2015
godz. 10:15
Wybrane zagadnienia dydaktyki mechaniki ... prof. T. Lewiński sala 233C GIL
04-11-2015
godz. 10:30
Synteza metody sił i metody przemieszczeń, dr K. Hetmański sala 233C GIL
02-12-2015
godz. 09:15
BIM-wybrane zagadnienia, Zbigniew Kacprzyk sala 233C GIL
27-01-2016
godz. 10:15
BIM, BAM, BOOM - szanse i zagrożenia, dr inż. Ireneusz Czmoch sala 233C GIL
09-03-2016
godz. 10:15
BIM jako narzędzie koordynacji prac projektowych..., mgr inż. Sz. Spodzieja sala 233C GIL
16-03-2016
godz. 10:15
Relacje konstytutywne hipersprężystości materiałów izotropowych i anizotr...(1), prof. S. Jemioło sala 233C GIL
30-03-2016
godz. 14:15
Relacje konstytutywne hipersprężystości materiałów izotropowych i anizotr...(2), prof. S. Jemioło sala 233C GIL
20-04-2016
godz. 14:15
Relacje konstytutywne hipersprężystości materiałów izotropowych i anizotr...(3), prof. S. Jemioło sala 233C GIL
27-04-2016
godz. 10:15
Propagacja i pochłanianie dźwięku w ośrodkach o porowatości... dr hab. inż. T.G. Zieliński sala 233C GIL
25-05-2016
godz. 10:15
Konstrukcje cięgnowe – rozwiązania konstrukcyjne ... mgr inż. Izabela Wójcik-Grząba sala 233C GIL
11-01-2017 - 11-01-2017
godz. 12:15 - godz. 13:00
Metody numerycznego całkowania równania ruchu, Zbigniew Kacprzyk sala 233C GIL
26-04-2017 - 26-04-2017
godz. 14:15 - godz. 15:00
Polskie Normy BIM, Zbigniew Kacprzyk sala 233C GIL
17-05-2017
godz. 14:15
Doświadczenia z drukiem przestrzennym podczas wytwarzania....mgr inż. P. Wawruch sala 233C GIL
22-11-2017
godz. 12:15
Wydziałowa prywatna chmura obliczeniowa OpenStack sala 233C GIL
21-03-2018
godz. 10:15
Przekrycia prętowe - ujęcie Pragera i Rozvany'ego - T. Lewiński sala 233C GIL
03-10-2018
godz. 10:15
Przekrycia Rozvany'ego-Pragera, R Czubacki, G Dzierżanowski, T Lewiński sala 233C GIL

Page 3 of 4