EMAILPrint

sala 233C GIL - Archive

Data Tytuł Miejsce
24-11-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (1)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
01-12-2010
godz. 14:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (2)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
08-12-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (3)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
15-12-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (4)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
05-01-2011
godz. 13:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (5)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
12-01-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (5)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
19-01-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (6)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
26-01-2011
godz. 12:30
Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation - dr Felicja Okulicka-Dłużewska sala 233C GIL
02-02-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (7)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
09-02-2011
godz. 12:30
Wstęp do analizy izogeometrycznej - mgr Zbigniew Trybocki sala 233C GIL
27-05-2011
godz. 11:00
Seminarium ws. dydaktyki KMBiZI sala 233C GIL
10-10-2012
godz. 15:15
Zastosowanie optymalizacji topologicznej w projektowaniu konstrukcji żelbetowych - K. Bołbotowski sala 233C GIL
24-10-2012
godz. 15:00
Metoda FMD (Free Material Design). Wersja naprężeniowa - dr S. Czarnecki, prof. T.Lewiński sala 233C GIL
07-11-2012
godz. 15:00
Zastosowanie MES do opracowania konstrukcji zacisków montażowych kanałów wentylacyjnych sala 233C GIL
21-11-2012
godz. 15:00
Optymalne kształtowanie konstrukcji z materiału porowatego - dr inż. Grzegorz Dzierżanowski sala 233C GIL
12-12-2012
godz. 15:00
Kompozyty izotropowe - dr inż. Tomasz Łukasiak sala 233C GIL
09-05-2013
godz. 15:15
Zastosowanie systemu optycznej korelacji obrazu do wyznaczenia... - mgr inż. Jacek Wojciechowski sala 233C GIL
02-10-2013
godz. 10:15
Nowa metoda szacowania obciążeń granicznych ... - dr inż. Marta Sitek sala 233C GIL
09-10-2013
godz. 10:15
Konstrukcje Tensegrity - prof. Wojciech Gilewski sala 233C GIL
30-10-2013
godz. 10:15
Homogenizacja odwrotna. Kompozyty izotropowe ... - dr inż. T. Łukasiak sala 233C GIL
27-11-2013
godz. 10:15
Poszukiwanie Pareto optymalnych rozwiązań w zadaniu ... - S. Czarnecki sala 233C GIL
11-12-2013
godz. 10:15
"Wybrane zagadnienia topologicznej optymalizacji kratownic ..." - dr inż. T. Sokół sala 233C GIL
30-04-2014
godz. 10:15
Zadanie minimum podatności ciała dwuskładnikowego ...- G.Dzierżanowski sala 233C GIL
28-06-2014
godz. 10:00
Structural Dynamics and Control - prof. O. Bursi sala 233C GIL
05-11-2014
godz. 10:15 - godz. 11:00
Ujęcie wariacyjne liniowej teorii sprężystych prętów ... mgr inż. K. Bołbotowski sala 233C GIL
12-11-2014
godz. 10:30 - godz. 12:00
Ujęcie wariacyjne liniowej teorii sprężystych prętów ... mgr inż. K. Bołbotowski sala 233C GIL
26-11-2014
godz. 10:15 - godz. 12:00
Optymalny dobór współczynników przewodności ... prof. T. Lewiński sala 233C GIL
03-12-2014
godz. 10:15 - godz. 12:00
Ujęcie wariacyjne liniowej teorii sprężystych prętów ... mgr inż. K. Bołbotowski sala 233C GIL
10-12-2014
godz. 10:15 - godz. 12:00
Ujęcie wariacyjne liniowej teorii sprężystych prętów ... mgr inż. K. Bołbotowski sala 233C GIL
28-01-2015
godz. 12:15
Identyfikacja parametrów statycznych i dynamicznych ... dr inż. Z. Kozyra sala 233C GIL
22-04-2015
godz. 10:30
Analiza izogeometryczna w metodzie elementów ... Z. Kacprzyk sala 233C GIL
06-05-2015
godz. 10:15
Wybrane zagadnienia dydaktyki mechaniki ... prof. T. Lewiński sala 233C GIL
04-11-2015
godz. 10:30
Synteza metody sił i metody przemieszczeń, dr K. Hetmański sala 233C GIL
02-12-2015
godz. 09:15
BIM-wybrane zagadnienia, Zbigniew Kacprzyk sala 233C GIL
27-01-2016
godz. 10:15
BIM, BAM, BOOM - szanse i zagrożenia, dr inż. Ireneusz Czmoch sala 233C GIL
09-03-2016
godz. 10:15
BIM jako narzędzie koordynacji prac projektowych..., mgr inż. Sz. Spodzieja sala 233C GIL
16-03-2016
godz. 10:15
Relacje konstytutywne hipersprężystości materiałów izotropowych i anizotr...(1), prof. S. Jemioło sala 233C GIL
30-03-2016
godz. 14:15
Relacje konstytutywne hipersprężystości materiałów izotropowych i anizotr...(2), prof. S. Jemioło sala 233C GIL
20-04-2016
godz. 14:15
Relacje konstytutywne hipersprężystości materiałów izotropowych i anizotr...(3), prof. S. Jemioło sala 233C GIL
27-04-2016
godz. 10:15
Propagacja i pochłanianie dźwięku w ośrodkach o porowatości... dr hab. inż. T.G. Zieliński sala 233C GIL
25-05-2016
godz. 10:15
Konstrukcje cięgnowe – rozwiązania konstrukcyjne ... mgr inż. Izabela Wójcik-Grząba sala 233C GIL
11-01-2017 - 11-01-2017
godz. 12:15 - godz. 13:00
Metody numerycznego całkowania równania ruchu, Zbigniew Kacprzyk sala 233C GIL
26-04-2017 - 26-04-2017
godz. 14:15 - godz. 15:00
Polskie Normy BIM, Zbigniew Kacprzyk sala 233C GIL
17-05-2017
godz. 14:15
Doświadczenia z drukiem przestrzennym podczas wytwarzania....mgr inż. P. Wawruch sala 233C GIL
22-11-2017
godz. 12:15
Wydziałowa prywatna chmura obliczeniowa OpenStack sala 233C GIL
21-03-2018
godz. 10:15
Przekrycia prętowe - ujęcie Pragera i Rozvany'ego - T. Lewiński sala 233C GIL
03-10-2018
godz. 10:15
Przekrycia Rozvany'ego-Pragera, R Czubacki, G Dzierżanowski, T Lewiński sala 233C GIL
13-03-2019
godz. 09:00
mgr R. Oleszek "Obliczenia statyczne konstrukcji mostowych dawniej i dziś" sala 233C GIL
03-04-2019
godz. 09:00
dr K. Hetmański "Uwagi o metodzie przemieszczeń w statyce i dynamice konstrukcji prętowych" sala 233C GIL
10-04-2019
godz. 10:30
mgr J. Pełczyński "Wpływ niepewności parametrów na wyniki obliczeń konstrukcji inżynierskich" sala 233C GIL
11-12-2019
godz. 15:15
mgr inż. S. Dudziak "Analiza numeryczna deformacji konstrukcji żelbetowych ... " sala 233C GIL