Department

Home Archive - sala 233C GIL

SHOW EVENTSEMAILPrint

sala 233C GIL - Archive

Data Tytuł Miejsce
24-11-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (1)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
01-12-2010
godz. 14:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (2)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
08-12-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (3)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
15-12-2010
godz. 13:15
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (4)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
05-01-2011
godz. 13:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (5)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
12-01-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (5)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
19-01-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (6)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
26-01-2011
godz. 12:30
Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation - dr Felicja Okulicka-Dłużewska sala 233C GIL
02-02-2011
godz. 12:30
Wprowadzenie do statyki nieliniowych ciał sprężystych (7)- dr inż. Sławomir Czarnecki sala 233C GIL
09-02-2011
godz. 12:30
Wstęp do analizy izogeometrycznej - mgr Zbigniew Trybocki sala 233C GIL
27-05-2011
godz. 11:00
Seminarium ws. dydaktyki KMBiZI sala 233C GIL
10-10-2012
godz. 15:15
Zastosowanie optymalizacji topologicznej w projektowaniu konstrukcji żelbetowych - K. Bołbotowski sala 233C GIL
24-10-2012
godz. 15:00
Metoda FMD (Free Material Design). Wersja naprężeniowa - dr S. Czarnecki, prof. T.Lewiński sala 233C GIL
07-11-2012
godz. 15:00
Zastosowanie MES do opracowania konstrukcji zacisków montażowych kanałów wentylacyjnych sala 233C GIL
21-11-2012
godz. 15:00
Optymalne kształtowanie konstrukcji z materiału porowatego - dr inż. Grzegorz Dzierżanowski sala 233C GIL
12-12-2012
godz. 15:00
Kompozyty izotropowe - dr inż. Tomasz Łukasiak sala 233C GIL
09-05-2013
godz. 15:15
Zastosowanie systemu optycznej korelacji obrazu do wyznaczenia... - mgr inż. Jacek Wojciechowski sala 233C GIL
02-10-2013
godz. 10:15
Nowa metoda szacowania obciążeń granicznych ... - dr inż. Marta Sitek sala 233C GIL
09-10-2013
godz. 10:15
Konstrukcje Tensegrity - prof. Wojciech Gilewski sala 233C GIL
30-10-2013
godz. 10:15
Homogenizacja odwrotna. Kompozyty izotropowe ... - dr inż. T. Łukasiak sala 233C GIL

Page 1 of 3