Department

Home Archive - sala 233C GIL

SHOW EVENTSEMAILPrint

sala 233C GIL - Archive

Data Tytuł Miejsce
25-05-2016
godz. 10:15
Konstrukcje cięgnowe – rozwiązania konstrukcyjne ... mgr inż. Izabela Wójcik-Grząba sala 233C GIL
11-01-2017 - 11-01-2017
godz. 12:15 - godz. 13:00
Metody numerycznego całkowania równania ruchu, Zbigniew Kacprzyk sala 233C GIL
26-04-2017 - 26-04-2017
godz. 14:15 - godz. 15:00
Polskie Normy BIM, Zbigniew Kacprzyk sala 233C GIL
17-05-2017
godz. 14:15
Doświadczenia z drukiem przestrzennym podczas wytwarzania....mgr inż. P. Wawruch sala 233C GIL
22-11-2017
godz. 12:15
Wydziałowa prywatna chmura obliczeniowa OpenStack sala 233C GIL
21-03-2018
godz. 10:15
Przekrycia prętowe - ujęcie Pragera i Rozvany'ego - T. Lewiński sala 233C GIL
03-10-2018
godz. 10:15
Przekrycia Rozvany'ego-Pragera, R Czubacki, G Dzierżanowski, T Lewiński sala 233C GIL
13-03-2019
godz. 09:00
R. Oleszek "Obliczenia statyczne konstrukcji mostowych dawniej i dziś" sala 233C GIL
03-04-2019
godz. 09:00
K. Hetmański "Uwagi o metodzie przemieszczeń w statyce i dynamice konstrukcji prętowych" sala 233C GIL
10-04-2019
godz. 10:30
J. Pełczyński "Wpływ niepewności parametrów na wyniki obliczeń konstrukcji inżynierskich" sala 233C GIL
11-12-2019
godz. 15:15
S. Dudziak "Analiza numeryczna deformacji konstrukcji żelbetowych ... " sala 233C GIL
25-05-2022
godz. 12:00
M. Ostoja-Starzewski - Random Fields in Continuum Mechanics sala 233C GIL

Page 3 of 3