prof. T. Lewiński członkiem Rady Redakcyjnej Print
Tomasz Lewiński został członkiem Rady Redakcyjnej ( Editorial Advisory Board) periodyku:

ACTA MECHANICA

https://www.springer.com/journal/707/editors