Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transactions, 2015 Print
23 tfoce p u mTheoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transactions, v. 23, ed. W. Szcześniak, Warsaw 2015, ISBN 978-83-7814-500-4
Prace pracowników ZMBiZI:
1. Jubileusz 75-tej rocznicy urodzin Profesora Wacława Szcześniaka, Ataman M.,Kozyra Z., Zbiciak A., pp. 9-22
2. Discretization of random field loads with respect to form analysis, Czmoch I., pp. 71-78
3. Charakterystyki modalne konstrukcji wsporczych linii elekroenergetycznych, Dudziak S., Kozyra Z., pp-79-88
4. Izotropowe kompozyty periodyczne modelowane laminatami ortogonalnymi, Łukasiak T., pp. 121-128
5. Modelowanie cięgna nierozciągliwego w programie ABAQUS, Wójcik-Grząba I., Dzierżanowski G., pp. 173-181