Home Archiwum - seminaria katedry/zakładu

Pokaż zdarzeniaEMAILDrukuj

seminaria katedry/zakładu - Archiwum

seminaria katedry/zakładu
seminaria naukowe Katedry/Zakładu Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Data Tytuł Miejsce
10-10-2012
godz. 15:15
Zastosowanie optymalizacji topologicznej w projektowaniu konstrukcji żelbetowych - K. Bołbotowski sala 233C GIL
24-10-2012
godz. 15:00
Metoda FMD (Free Material Design). Wersja naprężeniowa - dr S. Czarnecki, prof. T.Lewiński sala 233C GIL
07-11-2012
godz. 15:00
Zastosowanie MES do opracowania konstrukcji zacisków montażowych kanałów wentylacyjnych sala 233C GIL
21-11-2012
godz. 15:00
Optymalne kształtowanie konstrukcji z materiału porowatego - dr inż. Grzegorz Dzierżanowski sala 233C GIL
12-12-2012
godz. 15:00
Kompozyty izotropowe - dr inż. Tomasz Łukasiak sala 233C GIL
05-02-2013
godz. 09:30
Zastosowanie zasady superpozycji w projektowaniu systemów konstrukcyjnych - prof. J. Rębielak s. 407 GIL
21-03-2013
godz. 11:15 - godz. 13:30
Seminarium Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji KM PAN s. 407 GIL
09-05-2013
godz. 15:15
Zastosowanie systemu optycznej korelacji obrazu do wyznaczenia... - mgr inż. Jacek Wojciechowski sala 233C GIL
02-10-2013
godz. 10:15
Nowa metoda szacowania obciążeń granicznych ... - dr inż. Marta Sitek sala 233C GIL
09-10-2013
godz. 10:15
Konstrukcje Tensegrity - prof. Wojciech Gilewski sala 233C GIL
30-10-2013
godz. 10:15
Homogenizacja odwrotna. Kompozyty izotropowe ... - dr inż. T. Łukasiak sala 233C GIL
27-11-2013
godz. 10:15
Poszukiwanie Pareto optymalnych rozwiązań w zadaniu ... - S. Czarnecki sala 233C GIL
11-12-2013
godz. 10:15
"Wybrane zagadnienia topologicznej optymalizacji kratownic ..." - dr inż. T. Sokół sala 233C GIL
29-01-2014
godz. 10:15
Modele oddziaływań wiatru na budynki ... - dr inż. Michał Ćwik sala 101 GIL
30-04-2014
godz. 10:15
Zadanie minimum podatności ciała dwuskładnikowego ...- G.Dzierżanowski sala 233C GIL
06-06-2014
godz. 09:15
A Physics‐Based Model for Computing Flow Forces on Vibrating Aerodynamic Structures - Ahmed M. Nagui s. 407 GIL
28-06-2014
godz. 10:00
Structural Dynamics and Control - prof. O. Bursi sala 233C GIL
05-11-2014
godz. 10:15 - godz. 11:00
Ujęcie wariacyjne liniowej teorii sprężystych prętów ... mgr inż. K. Bołbotowski sala 233C GIL
12-11-2014
godz. 10:30 - godz. 12:00
Ujęcie wariacyjne liniowej teorii sprężystych prętów ... mgr inż. K. Bołbotowski sala 233C GIL
26-11-2014
godz. 10:15 - godz. 12:00
Optymalny dobór współczynników przewodności ... prof. T. Lewiński sala 233C GIL

Strona 2 z 4