Department

Home
Department of Structural Mechanics and Computer Aided Engineering
Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. PDF Print E-mail
balkema cmm pcm mAdvances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz (Eds). CRC Press, 2016. ISBN 978-1-138-02906-4
1. K. Bołbotowski & T. Sokół: New method of generating Strut and Tie models using truss topology optimization, pp. 97-100
2. S. Czarnecki & P. Wawruch: Construction of stress trajectories in optimal, non-homogeneous elastic bodies, pp. 137-140
3. T. Łukasiak: HSρ – an isotropic material interpolation scheme based on Hashin-Shtrikman variational bounds, pp. 355-359
4. T. Sokół: A new adaptive ground structure method for multi-load spatial Michell structures, pp. 525-528
 
Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transactions, 2015 PDF Print E-mail
23 tfoce p u mTheoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transactions, v. 23, ed. W. Szcześniak, Warsaw 2015, ISBN 978-83-7814-500-4
Prace pracowników ZMBiZI:
1. Jubileusz 75-tej rocznicy urodzin Profesora Wacława Szcześniaka, Ataman M.,Kozyra Z., Zbiciak A., pp. 9-22
2. Discretization of random field loads with respect to form analysis, Czmoch I., pp. 71-78
3. Charakterystyki modalne konstrukcji wsporczych linii elekroenergetycznych, Dudziak S., Kozyra Z., pp-79-88
4. Izotropowe kompozyty periodyczne modelowane laminatami ortogonalnymi, Łukasiak T., pp. 121-128
5. Modelowanie cięgna nierozciągliwego w programie ABAQUS, Wójcik-Grząba I., Dzierżanowski G., pp. 173-181

 
95 lat Profesora Zbigniewa Kączkowskiego PDF Print E-mail
20160409 036 mm
Spotkanie z doktorantami

Prof. dr inż.  Zbigniew Kączkowski >> w dniu 10 kwietnia 2016 skończył 95 lat. Z okazji jubileuszu spotkał się ze swoimi doktorantami. Profesor wypromował 24 doktorantów (lista doktorantówpdf). Profesor Kączkowski pierwszego doktoranta wypromował w roku 1959, ostatniego w roku 1991.
Doktoranci przygotowali list png, który został odczytany i wręczony Jubilatowi.

Główna część spotkania poświęcona była omówieniu wszystkich 24 doktoratów. Profesor, jak zawsze, świetnie przygotowany wspominał doktoraty i doktorantów. Szczególnie gorąco wspominaliśmy doktorantów, którzy już nie żyją. Kilku doktorantów, ze względu na sędziwy wiek, nie mogło przyjechać. Franciszek Jarzyński, doktorat obroniony w roku 1964, w tym roku kończy 100 lat!
Jubileusz  zakończył się obietnicą kolejnego spotkania za 5 lat - na 100 lecie urodzin Profesora.
Zbigniew Kacprzyk
Galeria zdjęć:
 
Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji: od CAD 2D do BIM PDF Print E-mail
bus i prawoKomputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji: od CAD 2D do BIM
Z. Kacprzyk
Budownictwo i Prawo, 1/2016 (77), s. 26-34
W pracy dokonano przeglądu komputeryzacji projektowania konstrukcji. Omówiono projektowanie 2D i 3D. Przeanalizowano zalety i wady poszczególnych typów projektowania.
Zwrócono uwagę, że sporządzanie dokumentacja 2D, dominującej obecnie w biurach projektów, nie doczekało się jakichkolwiek uregulowań prawnych sankcjonujących jej postać elektroniczną.
W przyszłości prawdopodobnie dominujące będzie projektowanie 3D. Wadą projektowania 3D są koszty na wstępnym etapie wdrażania nowej technologii: drogie, zaawansowane stacje robocze z drogim oprogramowaniem i czasochłonne szkolenie projektantów.
Powszechnie stosowane obliczenia konstrukcji inżynierskich są obecnie, dzięki oprogramowaniu, stosunkowo proste i nie wymagają dużej wiedzy od użytkownika. Dużą wadą obliczeń komputerowych jest trudność ich weryfikacji. Obliczenia komputerowe, podobnie jak modelowanie geometryczne, wymaga wprowadzenia standardów.

 
Modelowanie informacji BIM 4D na przykładzie modernizacji klatki schodowej PDF Print E-mail
okl iibModelowanie informacji BIM 4D na przykładzie modernizacji klatki schodowej
Z. Kacprzyk, T. Kępa
Inżynieria i Budownictwo, 2/2016, s. 101-105

Postępowanie zgodnie z zasadami BIMu ma zapewnić inwestycji zmniejszenie liczby błędów na poziomie projektu i wykonawstwa, ułatwić realizację projektu, obniżyć koszt inwestycji (bo mniej błędów w projektach).
BIM nie jest nową technologią. Jest to raczej idea zintegrowanego procesu projektowania, budowania i eksploatacji obiektów budowlanych.
W  pracy przeanalizowano proces projektowania zgodny z ideą BIM, przeanalizowano jeden z programów wykorzystywanych w tego typu projektowaniu. Omawiany przykład jest prosty ale wymaga zaprojektowania kilka niezależnych wariantów i precyzyjnego etapowania prac.
Krótko przedstawiono  też samą ideę BIM,  jej założenia, kierunki rozwoju oraz zalety i wady.
 
Modelowanie komputerowe mikrostruktur kompozytów za pomocą metod optymalizacji topologicznej PDF Print E-mail
Zgodnie z decyzją komisji Polsko-Francuskiej ds. Programu POLONIUM z 7 grudnia 2015 r., (por.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rozstrzygniecie-polsko-francuskiego-konkursu-polonium-2016-17.html)
nastąpiło: rozstrzygnięcie polsko-francuskiego konkursu POLONIUM 2016/17.
W szczególności, został zaakceptowany do realizacji w latach 2016-2017 r. projekt pt.: Modelowanie komputerowe mikrostruktur kompozytów za pomocą metod optymalizacji topologicznej (Construction of virtual microstructures of composites by the topology optimization methods).
koordynatorzy: J.-F. Ganghoffer, Univ. de Lorraine oraz T.Lewiński Politechnika Warszawska
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 18