nauka

Wybrane publikacje

W ostatnim czasie ukazały się następujące publikacje autorstwa lub współautorstwa pracowników zakładu: Zobel, H., Pawlak, A., Pawlik, M., Żółtowski, P., Czubacki, R. T., & Al-Khafaji, T. (2022). Hyperloop – Civil…

nauka

Projekt NCN OPUS 17

Projekt badawczy: Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński Wykonawcy: Dr inż. Karol…