Department

Home
Department of Structural Mechanics and Computer Aided Engineering
Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji PDF Print E-mail
mesmk w3bGustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk
Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji,
wyd. 3 zmienione, OWPW 2016, 432 strony, ISBN 978-83-7814-471-7
Kolejne wydanie książki ukazuje się po 10 latach od poprzedniego. W tym czasie wydano wiele prac naukowych poświęconych metodzie elementów skończonych. Wiele z nich dotyczy problematyki weryfikacji i walidacji obliczeń, opisu fizycznego materiału.
Znacząca liczba prac jest poświęcona integracji środowiska komputerowego wspomagania projektowania i analizy metodą elementów skończonych.
Z punktu widzenia inżyniera konstruktora metoda elementów skończonych ma dwie duże wady: w metodzie brakuje prostych i skutecznych narzędzi oceniających poprawność i wiarygodność obliczeń oraz systemy komputerowe MES są słabo zintegrowane z systemami komputerowego projektowania.
Jeśli chodzi o pierwszą wadę to mimo dużej liczby prac teoretycznych ciągle nie ma rozwiązań umożliwiających łatwa implementację komputerową. Ciągle najważniejszym kryterium poprawności obliczeń złożonych analiz jest wiedza i umiejętności autora obliczeń.
Niewątpliwie kluczową nowością ostatnich lat jest analiza izogeometryczna. W analizie izogeometrycznej ujednolica się opis geometrii używany w systemach projektowania z opisem stosowanym w metodzie elementów skończonych. Analizie izogeometrycznej poświęcony jest nowy, 10 rozdział książki.
Po zmianach książka przyjęła formę monografii z zakresu metody elementów skończonych i stanowi kompendium wiedzy podstawowej niezbędnej w pracy inżyniera wykorzystującego MES w obliczeniach czy też studenta studiującego metodę elementów skończonych.
http://rep.zoi.il.pw.edu.pl/76/
 
Złota kreda PDF Print E-mail
Złota kreda dla prof. Tomasza Lewińskiego
zlota kreda tl 2015 01 m
 
Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych ... PDF Print E-mail
Projekt badawczo-rozwojowo + wdrożeniowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu GEKON pt.:
„Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych"
Na Wydziale Inżynierii Lądowej realizowane są 2 zadania:
1. Model dynamiczny konstrukcji wsporczych (słupów) z obciążeniami przekazywanymi poprzez przewody sieci
2. Model numeryczny słupów uwzględniający drgania przekazywane przez podłoże na konstrukcje (np. drgania komunikacyjne) oraz analiza wpływu tych drgań na zachowanie się przewodów
Read more...
 
Topology optimization of spatial continuum structures made of non-homogeneous material of cubic symmetry PDF Print E-mail
Topology optimization of spatial continuum structures made of non-homogeneous material of cubic symmetry
R.Czubacki, T.Lewiński
Journal of Mechanics of Materials and Structures, 10 (2015), no 4, 519-535
Read online>>
jmms mAbstract:
The paper deals with the minimum compliance problem of spatial structures made of a nonhomogeneous elastic material of cubic symmetry. The elastic moduli as well as the trajectories of anisotropy directions are design variables. The isoperimetric condition fixes the value of the cost of the design expressed as the integral of the unit cost assumed as a linear combination of the three elastic moduli of the cubic symmetry. The problem has been reduced to the pair of mutually dual auxiliary problems similar to those known from the theory of materials with locking and from the transshipping theory. The auxiliary minimization problem has the integrand of linear growth, which transforms the problem considered to the topology optimization problem in which simultaneously the shape of the structure and its material characteristics are constructed. In contrast to the free material design which in the single load case leads to the optimal Hooke tensor with a single nonzero eigenvalue, the optimal Hooke tensor of cubic symmetry has either
three or four nonzero eigenvalues.
 
PCM - CMM 2015 PDF Print E-mail
Na 3 Kongresie Mechaniki Polskiej  oraz 21 międzynarodowej konferencji Metod Komputerowych w Mechanice z Zakładu prezentowane były nastepujące referaty:
pcm cmm 2015 mBołbotowski K., Sokół T. - New method of generating Strut and Tie models using truss topology optimization,
Czarnecki S., Czubacki R., Lewiński T., Wawruch P. - The Free Material Design reduced to the Monge-Kantorovich problem,
Czarnecki S., Czubacki R., Wawruch P. - Stress based version of isotropic material design in two dimensions,
Czarnecki S., Czubacki R., Lewiński T. - Topology optimization of spatial continuum structures made of a non-homogeneous material of cubic symmetry,
Czarnecki S., Wawruch P. - Selected problems of numerical analysis of Free Material Design,
Kacprzyk Z., Ostapska-Łuczkowska K. - Available numerical implementations of isogeometric analysis,
Łukasiak T. - HS(ro) – an isotropic material interpolation scheme based on Hashin-Shtrikman variational bounds,
Rozvany G.I.N., Sokół T., Pomezanski V., Gaspar Z. - Extension of Michell's classical (1904) truss topology optimization theory to multiple load conditions, stress and displacement constraints, space (3D) trusses, probabilistic design and discontinuous support conditions,
Sokół T., Rozvany G.I.N. - A new adaptive ground structure method for multi-load spatial Michell structures 
Isotropic Material Design PDF Print E-mail
Isotropic Material Design
S. Czarnecki
cmstComputational Methods in Science and Technology, CMST 21(2) 49-64 (2015)
DOI: 10.12921/cmst.2015.21.02.001
Read online>>
Abstract:
The paper deals with optimal distribution of the bulk and shear moduli minimizing the compliance of an inhomogeneous isotropic elastic 3D body transmitting a given surface loading to a given support. The isoperimetric condition is expressed by the integral of the trace of the Hooke tensor being a linear combination of both moduli. The problem thus formulated is reduced to an auxiliary 3D problem of minimization of a certain stress functional over the stresses being statically admissible. The integrand of the auxiliary functional is a linear combination of the absolute value of the trace and norm of the deviator of the stress field. Thus the integrand is of linear growth. The auxiliary problem is solved numerically by introducing element-wise polynomial approximations of the components of the trial stress fields and imposing satisfaction of the variational equilibrium equations. The under-determinate system of these equations is solved numerically thus reducing the auxiliary problem to an unconstrained problem of nonlinear programming.
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next > End >>

Page 11 of 18