Department

Home
Department of Structural Mechanics and Computer Aided Engineering
Nagrody Naukowe Komitetu Mechaniki PAN PDF Print E-mail
18 listopada 2022 roku w IPPT PAN miała miejsce ceremonia wręczenia Nagród Naukowych Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego.

Nagrody przyznawane są przez Komitet Mechaniki PAN młodym pracownikom nauki za prace opublikowane przez nich przed ukończeniem 35. roku życia. Wyróżnikiem Nagrody jest wymóg opublikowania przez każdego kandydata co najmniej jednej samodzielnej publikacji naukowej, a przy ocenie wniosków szczególnie istotny jest poziom naukowy i jakość prac indywidualnych.

Nagrody przyznawane są od 1999 roku. W tym okresie tę prestiżową nagrodę otrzymało już 50 młodych badaczy, w tym wielu pracowników IPPT PAN.

Decyzją Komitetu Mechaniki PAN nagrody za rok 2021 otrzymali:

dr inż. Karol Bołbotowski (Politechnika Warszawska) - nagroda I. stopnia,
dr inż. Paweł Baranowski (Wojskowa Akademia Techniczna) - nagroda II. stopnia,
dr inż. Paweł Gil (Politechnika Rzeszowska) - nagroda III. stopnia.

Podczas posiedzenia Komitetu Mechaniki PAN prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, zastępca przewodniczącego Komitetu, wręczył dyplom laureatowi nagrody I. stopnia dr. Karolowi Bołbotowskiemu i złożył mu życzenia dalszych sukcesów. Zgodnie z tradycją, laureat wygłosił referat pt. Elastic bodies and structures of the optimum form, material distribution, and anisotropy, w którym przedstawił swoje nagrodzone prace.
 
XXVIII LSCE Lightweight Structurse in Civil Engineering Contemporary Problems PDF Print E-mail
Referaty naszych pracowników na konferencji:

R. Czubacki, T. Lewiński, Stability analysis of straight elastic bars of atypical cross-sections. In: K.Rzeszut, R. Studziński, J. Szafran (Eds.) XXVIII LSCE Lightweight Structurse in Civil Engineering Contemporary Problems, p. 47-48, Book of Abstracts. The Conference organized by Polish Chapters of International Association for Shell and Spatial Structures, Poznań University of Technology, Faculty of Civil and Transport Engineering. Poznań, 1st – 2nd of December 2022.

R. Czubacki, T. Lewiński, Axial and lateral buckling of straight elastic bars of atypical cross-sections. In: K.Rzeszut, R. Studziński, J. Szafran (Eds.) XXVIII LSCE Lightweight Structurse in Civil Engineering Contemporary Problems, p.49-52. Book of Abstracts. The Conference organized by Polish Chapters of International Association for Shell and Spatial Structures, Poznań University of Technology, Faculty of Civil and Transport Engineering. Poznań, 1st – 2nd of December 2022.
 
prof. Tomasz Lewiński ponownie na liście "Stanford Top 2% world scientists" PDF Print E-mail
W zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021  prof. Tomasz Lewiński znalazł się jako jedyny pracownik naszego wydziału.

Ranking TOP 2% opracowano na podstawie dorobku naukowego poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Informacja na stronie Politechniki Warszawskiej>>.
 
T. LEWIŃSKI, On Cherkaev–Lurie–Milton theorem in the plane problems of linear elasticity PDF Print E-mail
T. Lewiński, On Cherkaev–Lurie–Milton theorem in the plane problems of linear elasticity, Arch. Mech. 74 (4), 319–339, 2022,
DOI: 10.24423/aom.4083

Abstract
The paper delivers a full justification of the Cherkaev–Lurie–Milton theorem in application to the elasticity problem of in-plane loaded plates, 2D periodic
elastic composites, elasticity of thin plates subjected to transverse loads as well as in-plane periodic thin plates in bending. The theorem is treated as natural extension
of Michell’s result on 2D elasticity and the Gauss–Bonnet formula applied to the deflection surface of a thin plate subject to bending.
 
Corrigendum to the book Michell Structures PDF Print E-mail
Corrigendum to the book:
Tomasz Lewiński, Tomasz Sokół, Cezary Graczykowski, Michell Structures, Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland 2019, 569 pp.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-95180-5
pdfCorrigendum pdf>>
 
Enhanced growth method for topology and geometry optimization of truss structures PDF Print E-mail
Kozłowski, G., Sokół, T. Enhanced growth method for topology and geometry optimization of truss structures. Struct Multidisc Optim 65, 220 (2022).
https://doi.org/10.1007/s00158-022-03317-7

Abstract
In this paper, we present an enhanced growth method based on virtual displacements and strains fields for generating optimal design in terms of topology and geometry of plane trusses without the need of a generation of so-called ground structure. The method has been applied to the single load case problem with stress and size constraints in plastic design. In order to demonstrate the reliability and accuracy of the proposed method, three examples are carried out: Hemp cantilever, Chan cantilever and McConnel structure.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 25