Zakład prowadzi badania w zakresie następujących zagadnień:

 • mechanika konstrukcji inżynierskich;
 • stateczność i dynamika budowli;
 • mechanika kompozytów;
 • optymalizacja topologiczna konstrukcji;
 • metoda elementów skończonych;
 • modelowanie konstrukcji metodą elementów skończonych;
 • metody bezsiatkowe w mechanice ciała stałego i konstrukcji;
 • metody komputerowe w projektowaniu konstrukcji inżynierskich;
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich;
 • modelowanie informacji o budynku (BIM).

Projekty NCN realizowane w przeszłości przez zakład:

 1. OPUS 6. Optymalizacja topologiczna konstrukcji inżynierskich. Ujęcie syntetyzujące metody: projektowania anizotropii z wolnego wyboru, projektowania materiałów niejednorodnych oraz metodę siatek typu Michella. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński. Lata realizacji: 2014-2017.
 2. OPUS 17. Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński. Lata realizacji: 2020-2024
 3. PRELUDIUM. Optymalizacja topologiczna cienkich powłok sprężystych – ujęcie syntetyzujące projektowanie kształtu i anizotropii. Kierownik projektu:  mgr inż. Karol Bołbotowski. Lata realizacji: 2016-2020

Prezentacja pobrania:


nauka

Wybrane publikacje

W ostatnim czasie ukazały się następujące publikacje autorstwa lub współautorstwa pracowników zakładu: Zobel, H., Pawlak, A., Pawlik, M., Żółtowski, P., Czubacki, R. T., & Al-Khafaji, T. (2022). Hyperloop – Civil engineering point of view according to Polish experience. Archives of Civil Engineering, 68, 5–26. https://doi.org/10.24425/ace.2022.140153Link: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/140153/edition/122720/contentLewiński, T. D., Rybka, P., & Zatorska-Goldstein, A. (2023). The free material…

nauka

Projekt NCN OPUS 17

Projekt badawczy: Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński Wykonawcy: Dr inż. Karol Bołbotowski Dr hab. inż. Sławomir Czarnecki, prof. uczelni Dr inż. Radosław Czubacki Dr inż. Sławomir Dudziak Dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski, prof. uczelni Dr inż….