Zakład prowadzi następujące przedmioty na studiach I i II stopnia na kierunku Budownictwo, III stopnia w Szkole Doktorskiej PW oraz studiach podyplomowych.

 • Informatyka 1
 • Informatyka 2
 • Metody Numeryczne
 • Geometria Wykreślna 1
 • Geometria Wykreślna 2
 • Mechanika Konstrukcji 1
 • Mechanika Konstrukcji 2

strona przedmiotów: mk.il.pw.edu.pl

 • Metody Komputerowe w Budownictwie

Przedmioty wybieralne:

 • Systemy Obliczeniowe Mechaniki Konstrukcji
 • Zaawansowane Metody Projektowania Konstrukcji 1
 • Mechanika Konstrukcji (KB)
 • Mechanika Konstrukcji (MiBP)
 • Mechanika Konstrukcji (IPB)

strona przedmiotów: mk.il.pw.edu.pl

 • Metody Komputerowe w Projektowaniu Konstrukcyjnym (KB)
 • Dynamika i Stateczność Konstrukcji (TK) 
 • Teoria Płyt i Powłok Sprężystych (TK) 

Przedmioty wybieralne:

 • Zaawansowane Metody Projektowania Konstrukcji 2
 • Optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne

Dr inż. Ireneusz Czmoch jest kierownikiem studiów podyplomowych Interdyscyplinarny BIM.
Strona internetowa: https://www.ibim.pw.edu.pl/