Wybrane publikacje

W ostatnim czasie ukazały się następujące publikacje autorstwa lub współautorstwa pracowników zakładu:

Zobel, H., Pawlak, A., Pawlik, M., Żółtowski, P., Czubacki, R. T., & Al-Khafaji, T. (2022). Hyperloop – Civil engineering point of view according to Polish experience. Archives of Civil Engineering68, 5–26. https://doi.org/10.24425/ace.2022.140153
Link: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/140153/edition/122720/content

Lewiński, T. D., Rybka, P., & Zatorska-Goldstein, A. (2023). The free material design problem for the stationary heat equation on low dimensional structure. Nonlinearity36, 4501–4521. https://doi.org/10.1088/1361-6544/ace303
Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6544/ace303

Czarnecki, S. A., & Łukasiak, T. M. (2024). Auxetic Properties of the Stiffest Elastic Bodies as a Resultof Topology Optimization and Microstructures RecoveryBased on Homogenization Method. Physica Status Solidi B – Basic Solid State Physics, 1–24. https://doi.org/10.1002/pssb.202300495
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssb.202300495

Dudziak, S., & Lewiński, P. M. (2024). A Detailed Numerical Model for a New Composite Slim-Floor. Materials, 17, 1464. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ma17071464
Link: https://www.mdpi.com/1996-1944/17/7/1464

Mapy ugięcia stropu zespolonego na stalowo-betonowych belkach hybrydowych

Podobne wpisy